QrCode – موزه موسیقی ایران
logo
موزه موسیقی ایران با آرشیو غنی از اساتید به نام کشور و جهان در سال 1383 افتتاح شد
موزه موسیقی با مساحت تقریبی 3650 متر و زیربنایی در حدود 1400 متر مربع و در سه طبقه، در تهران میدان تجریش خیابان شهید دربندی (خیابان مقصود بیک) خیابان موزه واقع شده است.

هایاستان

[audio mp3="http://musicmuseum.ir/wp-content/uploads/2017/12/هایاستان.mp3"][/audio]...

وانک

[audio mp3="http://musicmuseum.ir/wp-content/uploads/2017/12/وانک.mp3"][/audio]...

مایریک

[audio mp3="http://musicmuseum.ir/wp-content/uploads/2017/12/مایریک.mp3"][/audio]...

لوریس یونی

[audio mp3="http://musicmuseum.ir/wp-content/uploads/2017/12/لوریس-یونی.mp3"][/audio] لوریس یونی...

لوریس (۱)

[audio mp3="http://musicmuseum.ir/wp-content/uploads/2017/12/لوریس-1.mp3"][/audio]...

گاریکینه

[audio mp3="http://musicmuseum.ir/wp-content/uploads/2017/12/گاریکینه.mp3"][/audio]...